(1)
Fauzi, A.; Harli, E.; Sonny, M.; Mayanti, R. PELATIHAN PENGGUNAAN MS POWER POINT SEBAGAI SARANA PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN PADA GURU MTS SIROJUL ATHFAL. jpm 2022, 5, 111-118.