FAUZI, A.; HARLI, E.; SONNY, M.; MAYANTI, R. PELATIHAN PENGGUNAAN MS POWER POINT SEBAGAI SARANA PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN PADA GURU MTS SIROJUL ATHFAL. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, v. 5, n. 3, p. 111-118, 29 jun. 2022.