Fauzi, Ahmad, Eko Harli, Michael Sonny, and Rina Mayanti. 2022. “PELATIHAN PENGGUNAAN MS POWER POINT SEBAGAI SARANA PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN PADA GURU MTS SIROJUL ATHFAL”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin 5 (3), 111-18. https://doi.org/10.36341/jpm.v5i3.2260.