Fauzi, A., E. Harli, M. Sonny, and R. Mayanti. “PELATIHAN PENGGUNAAN MS POWER POINT SEBAGAI SARANA PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN PADA GURU MTS SIROJUL ATHFAL”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol. 5, no. 3, June 2022, pp. 111-8, doi:10.36341/jpm.v5i3.2260.